The Brothers

 

Startsidan

Holgergården

Home for the Mentally Retired

Holgerkapellet

HolgerBröderna

Vem Var Helige Holger?

Holger-Nytt

Visdomsord

Gästboken

 

  

Bröderna -- redan för stora

Några av Bröderna i Sällskapet Helige Holger

Holgergärden är så gott som självförsörjande, och då krävs alla olika yrkeskunskaper. Bröderna har lärt sig klara livet genom att göra allt själv, men detta förhindrar inte att var och en får sin egen specialitet.

målare
målare
skogshuggare
skogsarbetare
 bilmekaniker
bil-
mekaniker
takarbetare
takarbetare
ingenjör
ingenjör
 grovarbetare
grov-
arbetare

Toppen!


© 2006 Sällskapet Helige Holger